Oldalak

Bölcsességek

 

Bölcsességek


       
Minden hitbeli hézaghoz van hiszékeny tömés.
     Richard Clopton   

           
Aki rajta akarja magát kapni, hogy milyen érzülettel viseltetik igazán valaki iránt, arra figyeljen, hogy milyen benyomást tesz rá egy tőle postán érkezett váratlan levél, mikor először megpillantja.
     Arthur Schopenhauer   

   
Eh, mi a név? Mit rózsának hívunk,
Bárhogy nevezzük, éppoly illatos.
     William Shakespeare   

   
A stílus maga az ember.
     Comte de Buffon   

   
Ha a minőséget adottnak vesszük, az időpont mindig bizonytalanná válik.
     Bill Gates   

   
A józan ész a tizennyolc éves korban összegyűjtött előítéletek gyűjteménye.
     Albert Einstein   

   
Az elmés mondások többnyire ismétlések.
     Voltaire   

   
"Jóság" bölcsesség nélkül korántsem jó, hanem veszedelmes.
     Friedrich Paulsen   

   
Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy elfelejtünk játszani.
     George Bernard Shaw   

   
Nincs lényegi összefüggés a tanulás és a bölcsesség között.
     Francis Bacon   

   
A bölcs ember a lehetőségeit megteremti, és nem megtalálja.
     Francis Bacon   

   
Mindannyiunknak. Szabadságában áll. Azt tenni. Amit akarunk.
     Richard Bach   

   
Az "énnek" az egyedisége éppen abban rejlik, ami az emberről elképzelhetetlen. Elképzelni csak azt tudjuk, ami az emberekben egyforma, ami általános. Az egyéni "én" az, ami elüt az általánostól, ami tehát nem tételezhető fel, nem számítható ki előre, amit nekünk kell a másikban leleplezni, felfedni, meghódítani.
     Milan Kundera   

   
Az igazi emberi jóság csak olyasvalaki iránt nyilvánulhat meg kristálytisztán és szabadon, aki semmiféle erőt nem képvisel.
     Milan Kundera   

   
Ha olyannak látjuk az embereket amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket; Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek.
     Johann Wolfgang von Goethe   

   
Az, hogy egy mártír meghal, bizonyítja, hogy nem volt gyáva, de nem jelenti, hogy nem volt őrült.
    Charles Caleb Colton   

       
Minden kijárat egyben bejárat valahova.
     Tom Stoppard   

   
Nem érez, aki érez
Szavakkal mondhatót.
     Vörösmarty Mihály   

   
Figyelj azokra a dolgokra, amelyekkel megtehetnéd, hogy ügyet sem vetsz rájuk!
     Stephanie Dowrick   

   
Az az igazi méltóság, amely nem csökken mások tiszteletlensége miatt. A Niagara vízesés nagysága sem csökken attól, hogy beleköpsz.
     Anthony de Mello   

   
Igazi filozófus lévén, Szókratész szentül meg volt győződve arról, hogy a bölcs ember ösztönszerűleg igénytelen életet él. Ő maga még cipőt sem hordott; de ugyanakkor a piac szelleme sokszor rabul ejtette, és kiment, hogy az árukban gyönyörködjék. Amikor egy barátja aziránt érdeklődött, hogy miért teszi ezt, Szókratész ezt válaszolta:
- Azért szeretek odamenni, mert ott fedezem fel, hogy annyi minden nélkül is tökéletesen boldog vagyok.

A lelkiség nem annak a tudása, hogy mit akarsz, hanem annak a megértése, hogy mire nincs szükséged.
     Anthony de Mello   

   
A bölcsességnek nincs szüksége erőszakra.
     Lev Tolsztoj   

   
A legfontosabb, legérdekesebb gondolatok éppen azok, amelyeket semmiért el nem mondunk egymásnak.
     Lev Tolsztoj   

   
A rendetlenség egyik nagy előnye, hogy izgalmas leletekre bukkan az ember.
     Alan Alexander Milne   

   
Olyan gond nincs, amely ne hozna kezében ajándékokat neked. A gondokat azért keresed, mert szükséged van ajándékaikra.
     Richard Bach   

   
Amikor az ember akár illendőségből, akár unottságból, akár életrendből lemond az élvezetekről, első dolga, hogy másokban elítéli őket.
     Jean de La Bruyére   

   
Sötétség nélkül nincsenek álmok.
     Karla Kaban   

   
Soha ne vágd szét, amit ki lehet bogozni!
     H. Jackson Brown   

   
Paradoxon, de aki keveset tud, általában nem akar többet tudni, aki viszont többet tud, még többet akar tudni.
     Arnold Bennett   

   
A tapasztalat nem az, ami történik velünk, hanem az, amit kezdünk a velünk történtekkel. A tapasztalat - képesség az élet eseményeinek kezelésére, nem pedig maguk az események.
     Aldous Huxley   

   
A szerénység közepes tehetségeknél puszta becsületesség, nagy talentumoknál képmutatás.
     Arthur Schopenhauer   
       
Igyekszem olyan bölcs lenni, mint az az idős hölgy, aki azt mondta, hogy a jövő azért jó, mert apránként jön.
     Dean Acheson   

   
A báj megfoghatatlan. Lehet modor, lehet egy hang, egy kézmozdulat. De bármi legyen is, maradjon titok. Mert amint ez a modor vagy jellegzetes mozdulat, amit mások elbűvölőnek találnak, tudatossá válik, mesterkélt lesz. A mesterkéltség pedig sohasem elbűvölő.
     Rex Harrison   

   
Az igazi felfedezőúthoz nem más tájakra van szükség, hanem új szemre.
     Marcel Proust   

Kereső

 

 

" Barát,
aki
éltünkbe
hoz száz
örömet
és csodát,
ha van
barátod,
majd
meglátod
egyre
szebb lesz
a világ."
 


" Add meg
minden
napnak
az esélyt,
hogy
életed
 legszebb
napja
legyen."" Van úgy,
hogy,
megváltoznak
a szavak,
mert nem
tudjuk
mit hoz
a holnap.
Árkokat
ás amik
elválasztanak,
vagy hidakat
emel, amik
még jobban
összekötnek."" Van az
emberi
szívnek egy
halk szavú,
előkelő
vendége
néha: az
emlékezés."Az élet attól
szép,hogy
bármi
megtörténhet,
és attól
nehéz,hogy
meg is
történik."" Milyen
öröm
örömet
okozni,s az
emberek
mégis
milyen
ritkán
szánják rá
  magukat. "
/ Németh
   László /" Egy kedves
szó olyan,
mint a
 tavaszi
napsütés."" Az a tudat,
hogy
szerethetsz
és szeretnek,
olyan
 melegséget ,
gazdagságot
az életnek,
amit
semmi más
nem pótol. "" Ha szeretnek
olyan,mintha
kétfelől
sütne ránk
a Nap."
" A sok kis
jelentéktelen,
egyszerű
gesztus teszi
elvislhetővé
az életet.
Egy mosoly,
egy érintés,
egy szó,
kedvesség és
törődés. "" A nagy
szavak
nem érnek
semmit.
Elszállnak
mint az
őszi szél.
De a
szeretet,
ha szívből
 fakad
elkiséri az
embert,
ameddig él."" A boldogság
az élet apró
dolgaiban
rejlik.
Aki nem
figyel,
annak
számára
láthatatlan
marad. "
" Mennyi
szín és
furcsaság
az élet,
mindez
mennyi
  emlék és
   remény."


0.026 mp