Oldalak

Remény - idézetek

 

Emberi törvény kibírni mindent
S menni mindig tovább,
Még akkor is ha nem élnek már benned
Remények és csodák.
     Ernest Hemingway   

   
Sokszor tűnődtem: vajon meddig remél az ember?

Most már tudom: az utolsó pillanatig.
     Örkény István   

       
A remény jó dolog, talán a legjobb.

És a jó dolgok nem halnak meg,

miként a rosszak sem élnek örökké.
     Stephen King   

   
Benned él párod sajgó negatívja,

várod, hogy a varázsszót kimondja:

Én vagyok Te - mellyel örök sebedet begyógyítja.
     Szepes Mária   

   
Mindig a hajnal előtti utolsó óra a legsötétebb.
       

   
Egy vágyam van csupán, s efelé török egész lényemmel.

Oly soká kívántam, és oly állhatatosan, hogy bizonyára beteljesedik,

mégpedig nemsokára, hisz földi életem magába szívta már:

megsemmisültem e beteljesedés várásában...

Istenem! Hosszú küzdelem ez, és bár vége volna már!
     Emily Bronte   

   
Hagyj el, óh Reménység!
Hagyj el engemet;
Mert ez a keménység
Úgyis eltemet.
Érzem: e kétségbe
Volt erőm elhágy,
Fáradt lelkem égbe,
Testem főldbe vágy.
     Csokonai Vitéz Mihály   

   
Ha létezik vigasz a tragédiában, amikor elveszítünk valakit,

akit nagyon szeretünk, akkor az nem más,

mint a gondolat, hogy talán mégis jobb ez így.
     Paulo Coelho   

   
Isten mindennap ad nekünk egy pillanatot,

amikor megváltoztathatunk mindent, ami boldogtalanná tesz.

S mi mindennap úgy teszünk, mintha nem vennénk észre ezt a pillanatot,

mintha nem is létezne, mintha a ma ugyanolyan lenne, mint a tegnap,

és semmiben sem különbözne a holnaptól.

De aki résen van, az észre fogja venni a mágikus pillanatot.

Bármikor meglephet minket: reggel, amikor bedugjuk a kulcsot a zárba,

vagy az ebéd utáni csöndben, és a nap bármelyik percében,

amelyik nem látszik különbözőnek a többitől.

Mert ez a pillanat létezik,

és ebben a pillanatban a csillagok minden ereje belénk száll,

és segítségükkel csodákra leszünk képesek.
     Paulo Coelho   

   
Aztán egy szép napon arra ébredek,

hogy nem ő jár a fejemben, és rájövök, hogy túl vagyok a nehezén.

A szívem súlyos sebet kapott, de majd begyógyul,

és akkor majd újra tudok örülni az élet szépségének.

Történt már velem ilyen, és fog is még történni, ebben biztos vagyok.

Ha valaki elmegy, az azért van, mert jönni fog helyette valaki más -

és újra rám talál a szerelem.
     Paulo Coelho   

   
A valóságban egy szerelemnek lehetségesnek kell lennie.

Lehet, hogy nem talál azonnal viszonzásra,

de csak akkor képes életben maradni,

ha legalább van rá remény

- bármilyen távoli is -, hogy meghódíthatjuk a szeretett lényt.
     Paulo Coelho   

   
Fordítsd az arcodat a nap felé, és minden árnyék mögéd kerül.
     Jan Goldstein   

   
Amit elképzelünk, arról soha nem szabad lemondanunk!
     Clive Barker   

   
Egyetlen nap sem olyan, mint a másik,

mert mindegyik tartogat egy csodát, egy mágikus pillanatot,

amikor az univerzum összeomlik, és új csillagok születnek.
     Paulo Coelho   

   
Az emberiség lassan, de mindig megvalósítja a bölcsek álmait.
     Anatole France   

 

 

Szem mögött, szó mögött
gondárnyék feketül.
És mégis - ne remegj:
lélek van teveled,
nem maradsz egyedül.
Áprily Lajos


Reményből él a vágy, s meghal, ha nincs remény:
Láng az, amely kihúny, ha tápláléka nincsen.
Pierre Corneille


Mi a nagy álom?

A nagy álom sok kis álomból és az alázatnak,

az álom jelzései előtt való meghódolásnak sok aktusából áll.

A nagy álom a jövő és annak az új világnak a képe, amelyet még nem értünk.
Carl Gustav Jung


Vak éji denevérként repdeső lelkem meghalt,

és fehér, szabad, fény felé szálló madárnak támadott fel.
Szepes Mária


A várakozás ott csal meg, ahol
Legtöbbet ígér; s akkor sikerül,
Mikor a remény csüggedésbe hül.
William Shakespeare


Éjsötét a verem, mégis benne terem meg a boldogság.
Herkules c. film


Szép a hit, hogy egyszer minden jobb lesz majd, ez ad szenvednünk erőt.
Michael Kunze


Partról partra szállok, mennyi új virág és íz!
Millió sok ember vár, aki új reményben hisz.
Ők is tűrtek csendben, némán,
Szemükben ott van az igazság.
Még kicsi a Föld, hol élünk, és túl nagy a hazugság,
De hol a szerelemélmény? Veled ott partot érnék.
Dobrády Ákos


Ha az ember az individuáció útját járja, ha éli az életet,

akkor a tévedéssel is számolnia kell, különben nem lenne teljes az élet.

Semmi garancia nincs rá - egyetlen pillanatban sem -,

hogy nem követünk el baklövést, vagy nem kerülünk halálos veszélybe.

Az ember talán úgy véli, akad biztos út.

Ez azonban a holtak útja volna.

Akkor már nem történik semmi, vagy semmiképp nem a megfelelő történik.

Aki biztos úton jár, tulajdonképpen halott.
Carl Gustav Jung


Az életnek minden öröme csak por és hamu,

és az örömnek előzetes érzése - a remény -

sokkal édesebb, boldogítóbb, mint maga az öröm,

mert ha elértük, amire vágytunk, meghal a vágy, és vele az öröm is.
Percival Christopher Wren


Ez az oka, amiért az álmok olyan veszélyesek:

úgy terjednek, mint a tűz, és néha tökéletesen elpusztítanak bennünket.
Arthur Golden


Egy emberben néha elhal a remény, de egy állatban soha.

Amíg él, él benne a remény, és él a hűség is.
Eric Knight


Néha megáll egy pillanatra az idő.

Egy-egy jelenet úgy marad meg bennünk, mint egy kimerevített kép.

Elhalkuló hangok, lelassult mozdulatok. Semmi sem változik.

Aztán elmúlik a pillanat.
John Steinbeck


Tollas kis jószág a `remény`
Lelkünk ágára ül,
Fújja szövegtelen dalát,
És sohasem némul el.
Emily Dickinson


Semmi sem olyan köztudott, mint az,

hogy nem várhatunk valamit cserébe a semmiért.

Mégis mindannyian ezt tesszük, és úgy hívjuk: Remény.
Edward W. Howe
 
 


Világéletemben hittem benne, hogy a nap legcsodálatosabb pillanata,

amikor reggel felébredünk. Mindegy, hogy vacakul érezzük-e magunkat vagy jól,

egy biztos: aznap még bármi történhet velünk!

És az sem számít, ha az esetek többségében semmi különös nem történik.

A lehetőség benne van a reggelekben.
Monica Baldwin


Emeld fel a tekinteted. Húzd ki magad.

Képes vagy rá. Ha sötét is van, mindig lesz új reggel... Tartsd életben a reményt.
Jesse Louis Jackson


Az élet korántsem tökéletes, de (...) mégsem annyira reménytelen.
Laurell Kaye Hamilton


Ki mer
csukott szemmel megállani
ama mélyponton,
ott, ahol
mindíg akad egy utolsó legyintés,
háztető,
gyönyörü arc, vagy akár
egyetlen kéz, fejbólintás, kézmozdulat?
Pilinszky János
 
Szomorú dolog remény nélkül élni, testvér...

Előrenézek, és a jövő elijeszt...

Valami dermesztő, északi-sarki atmoszférában járok-kelek,

ahova be nem hatol a nap sugara...
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
Amikor azt mondod:

'Feladom!', gondolj arra, hogy ilyenkor másvalaki azt mondja:

'Egek, micsoda lehetőség!'
H. Jackson Brown


A remény egy esemény óhajtásának összecserélése

ennek az eseménynek a valószínűségével.
Arthur Schopenhauer


Ösztönszerűleg inkább hajlunk a reményre,

mint az aggodalomra - amint szemeink is maguktól a világosság felé fordulnak,

nem a sötétség felé.
Arthur Schopenhauer


Vagy vess el minden elvet
s még remélj hű szerelmet,
hisz mint a kutya hinnél
abban, ki bízna benned.
József Attila


Az egyetlen, ami emberi: szerelemmel szeretni,

értelem és remény nélkül, talán éppen a reménytelenséget űzni.
Kovács Ákos


Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik,

de mindig születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni.
Hérakleitosz


Az univerzum mindig a segítségünkre siet,

amikor az álmunkért harcolunk,

bármilyen hülyeségnek tűnik is az az álom.

Hiszen a mi álmunk,

és csak mi tudjuk, milyen áldozatot követel tőlünk.
Paulo Coelho


De akkor is remélek egyre, hogyha
még újra éj jön s újra éj az éjre,
átfázom, átvirrasztom álmodozva.
Gottfried Keller


Semmi sem gyötör jobban, mint a meghiúsult remény.
Marcus Fabius Quintilianus


Megtanultam, hogy várni a legnehezebb,

és szeretnék hozzászokni, tudni,

hogy velem vagy akkor is, ha nem vagy mellettem.
Paulo Coelho


Bánat is érhet még, harag is, de borúra derű jön:
minden felragyogó napod úgy vedd, mint az utolsót.
Horatius


Messze tekints. A pálya kicsiny; túl rajta nagyobb vár.
Kölcsey Ferenc

 

 

Kereső

 

 

" Barát,
aki
éltünkbe
hoz száz
örömet
és csodát,
ha van
barátod,
majd
meglátod
egyre
szebb lesz
a világ."
 


" Add meg
minden
napnak
az esélyt,
hogy
életed
 legszebb
napja
legyen."" Van úgy,
hogy,
megváltoznak
a szavak,
mert nem
tudjuk
mit hoz
a holnap.
Árkokat
ás amik
elválasztanak,
vagy hidakat
emel, amik
még jobban
összekötnek."" Van az
emberi
szívnek egy
halk szavú,
előkelő
vendége
néha: az
emlékezés."Az élet attól
szép,hogy
bármi
megtörténhet,
és attól
nehéz,hogy
meg is
történik."" Milyen
öröm
örömet
okozni,s az
emberek
mégis
milyen
ritkán
szánják rá
  magukat. "
/ Németh
   László /" Egy kedves
szó olyan,
mint a
 tavaszi
napsütés."" Az a tudat,
hogy
szerethetsz
és szeretnek,
olyan
 melegséget ,
gazdagságot
az életnek,
amit
semmi más
nem pótol. "" Ha szeretnek
olyan,mintha
kétfelől
sütne ránk
a Nap."
" A sok kis
jelentéktelen,
egyszerű
gesztus teszi
elvislhetővé
az életet.
Egy mosoly,
egy érintés,
egy szó,
kedvesség és
törődés. "" A nagy
szavak
nem érnek
semmit.
Elszállnak
mint az
őszi szél.
De a
szeretet,
ha szívből
 fakad
elkiséri az
embert,
ameddig él."" A boldogság
az élet apró
dolgaiban
rejlik.
Aki nem
figyel,
annak
számára
láthatatlan
marad. "
" Mennyi
szín és
furcsaság
az élet,
mindez
mennyi
  emlék és
   remény."


0.026 mp