Oldalak

Zeneszerzők - idézetek

 

 

„Az igazi művészet nem szolgál s nem hízeleg,
hanem a maga ura és parancsolója!
S aki egyszer szózatát valóban megértette,
az megszabadult az élet minden nyomorúságától.”

L. van Beethoven

 

 

 

A művészet az emberben és
a természetben megnyilvánuló
rejtelmesnek, isteninek
érzéki visszaadása.

Liszt Ferenc

 

 

 

Csak az erős ember érti meg
a szeretetet, csak a szeretet
érti meg a szépséget, csak a
szépség teremt művészetet.

Wagner

 

 

 

Minden nagy művészet tárgya
az emberi élet kiemelése
vagy felmagasztalása – rendszerint
mind a kettő...

Ruskin

 

 

A művészet nem azonos a
valósággal. Akárhogyan is, de
válogathatnunk kell a valóság
adta elemek közt. Egyedül áll
az eszményi, bármit mond az
Iskola, amiből nyilván következik,
hogy jól kell válogatnunk.

Flaubert

 

 


A művészet épp olyan szükséglete
az embernek, mint az
evés és ivás.

Dosztojevszkij

 

 

 

...a remekmű célja az, hogy
világosabban és teljesebben
tüntessen föl valamely lényeges,
vagy kivált jellemvonást,
mint azt a valódi tárgyak teszik.

Taine

 

 

 

A képzelet a művészetben

abban áll, hogy a művész
megtalálja egy létező dolog
legtökéletesebb kifejezését...

CourbetA műalkotás nem más, mint a
természetnek valamely egyéniségen
át szemlélt része.
Zola

 

„A pódiumművész öröme és mámora a zene,

mint ahogyan színészé a kigyúló lámpasor,

a jelmez és a jellem, amelyet magára ölt,

a zsúfolt nézőtér rámeredő tömege,

s az előadás végén felcsattanó vastaps.

Mert a közönség és vastaps extázisa szenvedélybetegség:

igazi művész soha nem gyógyul ki belőle,

ám nélküle megtébolyul és elpusztul.
Csak hódítani, varázsolni, érzékeket korbácsolni,

lelkeket leigázni akar...”
Varnus X.

 

" Ahol a szavak elhagynak,
    ott kezdődik a zene."
Heinrich Heine


 

 

 

Kereső

 

 

" Barát,
aki
éltünkbe
hoz száz
örömet
és csodát,
ha van
barátod,
majd
meglátod
egyre
szebb lesz
a világ."
 


" Add meg
minden
napnak
az esélyt,
hogy
életed
 legszebb
napja
legyen."" Van úgy,
hogy,
megváltoznak
a szavak,
mert nem
tudjuk
mit hoz
a holnap.
Árkokat
ás amik
elválasztanak,
vagy hidakat
emel, amik
még jobban
összekötnek."" Van az
emberi
szívnek egy
halk szavú,
előkelő
vendége
néha: az
emlékezés."Az élet attól
szép,hogy
bármi
megtörténhet,
és attól
nehéz,hogy
meg is
történik."" Milyen
öröm
örömet
okozni,s az
emberek
mégis
milyen
ritkán
szánják rá
  magukat. "
/ Németh
   László /" Egy kedves
szó olyan,
mint a
 tavaszi
napsütés."" Az a tudat,
hogy
szerethetsz
és szeretnek,
olyan
 melegséget ,
gazdagságot
az életnek,
amit
semmi más
nem pótol. "" Ha szeretnek
olyan,mintha
kétfelől
sütne ránk
a Nap."
" A sok kis
jelentéktelen,
egyszerű
gesztus teszi
elvislhetővé
az életet.
Egy mosoly,
egy érintés,
egy szó,
kedvesség és
törődés. "" A nagy
szavak
nem érnek
semmit.
Elszállnak
mint az
őszi szél.
De a
szeretet,
ha szívből
 fakad
elkiséri az
embert,
ameddig él."" A boldogság
az élet apró
dolgaiban
rejlik.
Aki nem
figyel,
annak
számára
láthatatlan
marad. "
" Mennyi
szín és
furcsaság
az élet,
mindez
mennyi
  emlék és
   remény."


0.04 mp